Werkwijze

De coaching die ik bij Praktijk Bruis bied is op maat. Ik ben ervan overtuigd dat ik je beter kan helpen door rekening te houden met jouw karakter en de behoeftes op dat specifieke moment. De coaching is doelgericht en zo kort mogelijk. Samen met jou of je ouders bespreek ik hoeveel coachingssessies er nodig zijn.

 

Ik maak gebruik van verschillende werkmethodes en ik kies samen met jou de methode die het beste past. 

 

Ik stel je oplossingsgerichte vragen. Hierdoor laat ik je zelf nadenken over de stappen die je wil zetten om je wensen te bereiken.

  

Je bent bij mij vrij om te bewegen en te doen waar je op dat moment behoefte aan hebt. Bij mij is het veilig. 


Individuele Coaching voor kinderen en jongeren

Wanneer kinderen of jongeren (en ouders) problemen ondervinden in de ontwikkeling kan ik als orthopedagoog coaching bieden. Bij problemen in de ontwikkeling kun je denken aan psychische problemen, stoornissen, problemen in de communicatie, aandacht-en concentratieproblemen of prikkelverwerkingsproblemen.

 

De coaching is gericht op zaken die lastig zijn in het dagelijkse leven. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 

  • Angsten
  • Depressieve gevoelens
  • Problemen met zelfbeeld, onzekerheid
  • Hoogsensitief zijn
  • Opstandig gedrag
  • Aandacht en concentratie
  • De omgang met andere kinderen en/of volwassenen (sociale vaardigheden)
  • Omgaan met emoties
  • Zelfstandigheid

 


Opvoedingsadvies voor ouders

Praktijk Bruis biedt oudercoaching gericht op het versterken of aanleren van opvoedingsvaardigheden, psycho-educatie en/of de omgang met de gedragsproblemen van jouw kind. Het is natuurlijk fijn als je als ouder weer grip krijgt op de situatie en de tips zelf kunt toepassen.